Acasă


bebelus-arur.ro-Asociația pentru Reproducere Umană este o organizație a profesioniștilor din Sănătate, înființată în anul 2014.

Asociația militează pentru un parteneriat între pacienţi, personalul medical și autorităţi pentru a îmbunătăţi și eficientiza tratamentele pacienţilor cu probleme de infertilitate.

Obiectivele Asociației

Respectarea drepturilor pacienţilor cu probleme de infertilitate cu privire la: îngrijire, demnitate, informare, alegere, confidenţialitate;

Stabilirea de relaţii cu organizaţii, organisme, instituţii, societăţi comerciale sau civile din țară şi străinătate, stabilind raporturi de colaborare şi parteneriat cu acestea;

Reprezentarea pacienților cu probleme de infertilitate pe lângă instituțiile naționale și internaționale și stabilirea legăturilor cu alte organizații neguvernamentale, naționale și internaționale, care au scopuri similare.

Promovarea si compararea practicilor si opţiunilor de îngrijire si tratament a pacienţilor cu probleme de infertilitate, sprijinindu-le si promovandu-le pe cele mai bune dintre acestea;

Obţinerea de informaţii de actualitate privind cercetarea în domeniu, tratamentele si metodele de diagnostic existente precum si modalitatea în care se poate accede la acestea;

Dezvoltarea unei baze de informaţii despre cauzele infertilitatii, mai ales referitoare la cele mai recente cercetări si experienţe in domeniu care sa favorizeze circulaţia si răspândirea acestor date precum si integrarea in sistemul informaţional european si mondial.

Susţinerea colaborării interdisciplinare- endocrinologi, urologi, ginecologi, psihiatri, psihologi, sociologi, asistenţi sociali, pentru promovarea unei palete cat mai largi de servicii de sprijinire a pacienţilor.

pregnancy-775041_1920

Activități derulate de Asociația pentru Reproducere Umană

  • 16 iunie 2014, Atena: Asociația pentru Reproducere Umană din România s-a asociat cu Hellenic Society of Reproductive Medicine
  • 27 septembrie 2014, Hotel Pullman, București: Conferința Internațională Reproducerea Umană – Noi Tehnologii – organizatori Asociația pentru Reproducere Umană în colaborare cu Hellenic Society of Reproductive Medicine și Clinica Genesis Atena

Primii 50 de medici care s-au înscris la eveniment au devenit membri ai Asociației pentru Reproducere Umană din România, fiind scutiți de plata taxei de înscriere

  • 9-11 iunie 2016, Casino Sinaia, Centrul Internațional de Conferințe: Cea de-a II-a Conferință a Asociației de Reproducere Umană din România, în cadrul Summit-ului “Inovații și perspective în Sănătatea Femeii 2016”- organizatori Societatea Română de Human Papillomavirus (SR-HPV), împreună cu Asociația pentru Reproducere Umană.

baby-784609_1920

Proiecte viitoare

  • Lansarea programului de e-learning în infertilitate – în pregătire
  • Evenimente / mese rotunde trimestriale, lunare pentru membrii Asociației
  • Construirea unei retele de membri și informarea permanenta a acestora prin email / newsletter, pe siteul Asociației
  • Parteneriate cu alte asociații și societăți medicale din România pentru schimburi de experiență, întruniri multidisciplinare
  • Parteneriate cu alte asociații și societăți din străinătate
  • Pregătirea unor pachete speciale pentru membri Asociației de Reproducere Umană
  • Acordarea unor burse pentru tinerii medici